Coaching on the job

Een vak apart

Onze coaches ondersteunen

LIMOR vindt het belangrijk onze begeleiders en ondersteuners ondersteuning te bieden in hun werk. Het is echt een vak apart! Geen enkele situatie is hetzelfde en ook is enkele cliënt weer anders. En toch spelen er ‘algemene’ vragen zoals: hoe help je iemand nou het best? Neem je alle zaken uit handen of is het beter iemand de weg te wijzen hoe hij of zij een probleem zelf kan oplossen? Hoe ga je om met tegenvallers die jouw cliënten eerder hebben gehad, waardoor ze het moeilijk vinden echte veranderingen in hun leven aan te brengen?


En ook: hoe plan jij je werkzaamheden zo efficiënt mogelijk in? Hoe ga je als professional om met alle veranderingen in de maatschappij? Die veranderingen zijn immers van invloed op hoe LIMOR kan / wil werken en daarom is het goed ook hier bij stil te staan.

Daarom vinden we Coaching on the Job belangrijk. De naam zegt het al: coaching tijdens je werk.